Alle besluiten

icon besluiten

Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen (oktober 2017)

In dit informatieblad leest u informatie over uit elkaar gaan en het verdelen van het ouderdomspensioen.

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Met dit formulier geeft u aan uw pensioenuitvoerder door dat u gescheiden bent en welke afspraken u en uw ex-partner over de verdeling van het ouderdomspensioen hebben gemaakt bij echtscheiding,...

Pagina's