Pensioenen

Nieuw verzamelbesluit over pensioenen en stamrechten

Medio november 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal besluiten over pensioenen uit 2003, 2010, 2011 en 2014 samengevoegd en eerdere besluiten over pensioenen (en stamrechten) geactualiseerd. Wij staan stil bij de belangrijkste en enkele opmerkelijke veranderingen. Aanpassingen en...

Stichting daagt Nederlandse Staat om AOW-gat

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
De Stichting Belangen Gedupeerden AOW-gat wil de Nederlandse Staat dagvaarden. Volgens de stichting komen na 1 januari 2013 grote groepen mensen in de problemen door de verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens de stichting is de overgangsregeling - die alleen geldt voor mensen met een inkomen tot 150...

Nettopensioen en de 100%-grens

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft recent antwoord gegeven op een door Fiscale Zaken van VIVAT gestelde vraag over het overschrijden van de 100%-grens van nettopensioen. Nettopensioen kan worden opgebouwd over het loon boven € 101.519 (2016).Het CAP geeft aan...

Pensioenknip is weer mogelijk

Op 8 juli 2015 is de tijdelijke regeling pensioenknip in aangepaste vorm in werking getreden. De pensioenknip kan gebruikt worden door (gewezen) deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst. Toepassing van de pensioenknip is alleen mogelijk als de pensioendatum vóór 1 januari 2017 ligt. De...

Staatssecretaris Klijnsma wil kleine pensioenpotjes samenvoegen

In een brief van 14 april 2016 aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat zij het mogelijk wil maken om kleine pensioenpotjes van een deelnemer samen te voegen. Als reden geeft de staatsecretaris dat het belangrijk is dat kleine...

Onderzoek naar verwachte AOW-leeftijd

In een brief van 3 juni 2016 aan de Tweede Kamer is staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingegaan op het uitgevoerde onderzoek naar het opnemen van de verwachte AOW-leeftijd (en bijbehorende pensioenbedragen) in het Pensioenregister.Staatssecretaris Klijnsma heeft...

Hof Den Haag: pensioenuitvoerder moet echtheid van handtekening partner controleren

Het gerechtshof Den Haag heeft op 26 juli jl. een uitspraak gedaan in een door de pensioenpraktijk met belangstelling gevolgde zaak. Wij behandelen deze in het kort. Een pensioenuitvoerder biedt een deelnemer vlak voor zijn pensioendatum de mogelijkheid om een deel van zijn partnerpensioen uit te...

Ontwikkelingen rondom pensioenregeling voor zelfstandigen

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen hebben aangegeven hoe zij vorm willen geven aan zo’n regeling. Dit is een uitvloeisel van  de steun die het kabinet op 18 maart 2013 in de Tweede Kamer heeft uitgesproken bij het opzetten van een fiscaal gefacilieerde vrijwillige collectieve...

Staatssecretaris gaat aan de slag met rapport commissie Van Dijkhuizen

De nieuwe staatssecretaris van Financiën, Wiebes, heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat zijn beleidsagenda voor een belangrijk deel terug te vinden zal zijn in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Van Dijkhuizen (zie ook artikel Rapport Commissie inkomstenbelasting en...

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen aangenomen door de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 7 maart de wetsvoorstellen uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34555) en de novelle pensioen in eigen beheer (34662) (ongewijzigd) aangenomen. Indien de publicatie nog deze maand in het Staatsblad plaatsvindt (dit is de verwachting)...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen