Pensioenen

Ontwikkelingen rondom pensioenregeling voor zelfstandigen

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen hebben aangegeven hoe zij vorm willen geven aan zo’n regeling. Dit is een uitvloeisel van  de steun die het kabinet op 18 maart 2013 in de Tweede Kamer heeft uitgesproken bij het opzetten van een fiscaal gefacilieerde vrijwillige collectieve...

Interimrapport Commissie inkomstenbelasting en toeslagen

  De Commissie inkomstenbelasting en toeslagen – ook bekend als de Commissie Van Dijkhuizen – heeft een interimrapport aangeboden aan staatssecretaris Weekers van Financiën. De Commissie hoopt op die manier nog invloed te kunnen uitoefenen op de inhoud van het regeerakkoord. Belangrijke voorstellen...

Deeltijdfactor bij de aftopping van pensioengevend loon

De deeltijdfactor bij de aftopping van pensioengevend loon leidt niet tot discriminatie van deeltijdmedewerkers. Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes van Financiën op vragen van de Eerste Kamerleden Rinnooy Kan en Schnabel (D66). Daarnaast heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en...

Staatssecretaris gaat aan de slag met rapport commissie Van Dijkhuizen

De nieuwe staatssecretaris van Financiën, Wiebes, heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat zijn beleidsagenda voor een belangrijk deel terug te vinden zal zijn in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Van Dijkhuizen (zie ook artikel Rapport Commissie inkomstenbelasting en...

Brief staatssecretaris over pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van pensioen in eigen beheer. Hij beantwoordt de door de Kamer gestelde vragen en schetst op hoofdlijnen zijn gedachten over de beoogde vereenvoudiging. Het ‘denkwerk’ hierover is nog niet gereed. Wel...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen