Pensioenen

Voorlopig geen fondsfinanciering APPA

Provincies, gemeenten en waterschappen blijven het pensioen voor politieke ambtsdragers voorlopig financieren uit hun begroting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft dat laten weten aan ‘Pensioen Pro’, onderdeel van Het Financieele Dagblad.Het wetsvoorstel voor...

Teveel ingehouden pensioenpremie is loon

Belanghebbende is voor de pensioenregeling met haar werknemers overeengekomen dat werknemers 1/3 deel van de verschuldigde pensioenpremie dragen, en de werkgever 2/3 deel. Belanghebbende voerde in 2006 zelf haar salarisadministratie. In plaats van 1/3 deel, heeft belanghebbende in dat jaar 2/3 deel...

Wetsvoorstel APF aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 18 juni 2015 ingestemd met het Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds. Hierdoor wordt een nieuwe speler in de tweede pijler pensioenmarkt geïntroduceerd: het algemeen pensioenfonds (APF). Dit type pensioenfonds mag één of meerdere pensioenregelingen uitvoeren voor één of...

Geen aftrek voorkoming dubbele belastingpensioenaanspraak opgebouwd in buitenland

Belanghebbende heeft in het buitenland (Venezuela en Brunei) gewerkt. De pensioenaanspraken van belanghebbende zijn gedeeltelijk opgebouwd in het buitenland. Vanaf 1996 heeft belanghebbende in zijn aangifte inkomstenbelasting voor een gedeelte van zijn pensioenuitkering aftrek ter voorkoming van...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen