Alle besluiten

icon besluiten

Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen

Dit besluit actualiseert het besluit van 15 september 2010, nr. DGB2010/602M. Bevat regeling voor samenloop erfbelasting en loon- of inkomstenbelasting. Tevens bevat het besluit toelichting op en...

Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar (Vraag & Antwoord 12-004 d.d. 170612)

VraagMomenteel is het wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd aanhangig bij het parlement (kamerstukken 33 290). Dit wetsvoorstel brengt tot uitdrukking de uitkomst van de AOW- en...

Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Dit besluit vervangt het besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M over de gevolgen voor de inkomstenbelasting van de collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen (...

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Naar aanleiding van het overgangsrecht met betrekking tot op 31 december 2012 bestaande kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekeningen eigen woning en beleggingsrechten eigen woning en de...

Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen

Dit document bevat vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en over lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten. In dit document is uitgegaan van de...

Startersleningen

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor Startersleningen die na 31 december 2012 zijn afgesloten worden aangemerkt als bestaande eigenwoningschuld. 

Pensioenen; aanwijzing van pensioenregelingen in verband met de invoering van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd.

In dit besluit is een tijdelijke aanwijzing opgenomen van bepaalde pensioenregelingen. Het zijn pensioenregelingen die als gevolg van de invoering van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd,...

Bouwrente

NR. BLKB/312M Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor bouwrente in bepaalde gevallen aftrekbaar is als rente van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld. Daarnaast keurt dit besluit goed...

Eigenwoningrente; tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld

Nr. BLKB/352M Dit besluit beschrijft in welke gevallen de Belastingdienst het standpunt zal innemen dat sprake is van een afzonderlijke schuld ondanks dat er een bepaalde samenhang is met een andere...

Brief beantwoording Kamervragen over hypotheekrenteaftrek en echtscheiding

In deze brief beantwoordt de staatssecretaris van Financiën vragen van de Kamerleden Knops en Omtzigt over problemen door de huidige regelgeving voor hypotheekrenteaftrek voor mensen met een eigen...

Sociaal Akkoord april 2013

Op 11 april 2013 hebben de sociale partners - verenigd in de Stichting van de Arbeid - een sociaal akkoord gesloten.In het akkoord zijn belangrijke uitgangspunten geformuleerd voor de arbeidsmarkt....

Erfbelasting bij verwerping van een nalatenschap, ongelukkige redactie testament, vergeten testament en informele wil

In dit besluit behandelt de staatssecretaris van Financiën zijn beleid voor de erfbelasting bij verwerping van een nalatenschap, ongelukkige redactie testament, vergeten testament en informele wil.

Gedeeltelijk aflossen bestaande eigenwoningschuld

Dit besluit bevat een goedkeuring voor het geheel aflossen van een tot de bestaande eigenwoning-schuld behorende schuld gevolgd door het voor een deel van dat bedrag weer aangaan van een schuld. Ook...

Reorganisaties; vrijwillige fase; plaatsmakers- of remplaçantenregelingen (Vraag en Antwoord 13-003 d.d. 13 maart 2013 CAP)

Een bedrijf gaat reorganiseren en wil daarbij het personeelsbestand inkrimpen. Met de vakbonden komt het bedrijf een Sociaal Plan overeen waarin ontslaguitkeringen of tijdelijke loondoorbetalingen...

Staatssecretaris SZW beantwoordt vragen over beschikbarepremieregelingen

Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft veertien vragen van het Kamerlid Omtzigt over beschikbarepremieregelingen beantwoordt.

Pagina's