Alle besluiten

icon besluiten

Opbouwpercentage als pensioendatum de eerste van maand is waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt

De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op de vragen die het Kamerlid Lodders heeft gesteld over pensioenregelingen waarbij de pensioendatum de eerste van maand is waarin de 67-jarige leeftijd...

Schenk- en erfbelasting. Waardering

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/778M. In onderdeel 2 is de verwijzing naar de sterftetabellen van het Actuarieel Genootschap aangepast. Daarnaast zijn...

Pensioen, opbouw, eigen beheer, aanwijzingen, uitstel pensioendatum, overgangsrecht, stamrechten

Dit besluit is een samenvoeging en actualisering van eerdere beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten. Het besluit bevat nieuw beleid over uitstel van de pensioendatum bij doorwerken als...

Lijfrenten en periodieke uitkeringen. Wijziging van het besluit van 13 juni 2012, BLKB2012/283M

Dit besluit wijzigt het besluit over de lijfrenten en periodieke uitkeringen van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M. De wijziging voorziet in de tijdelijke mogelijkheid om zonder heffing van...

Pensioenknip

De Pensioenknip maakt het mogelijk om bij premie- en kapitaalovereenkomsten de uitkering op de ingangsdatum te splitsen (‘knippen’) in een direct ingaande tijdelijke uitkering en een daarop...

Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 31 januari 2008, nr. CPP2007/98M.In dit besuit wordt ingegaan op de pensioenopbouw van inkomende werknemers en de pensioenafwikkeling van...

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Dit besluit wijzigt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6...

Pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht

Dit besluit bevat een nieuwe goedkeuring inzake het Sociaal Akkoord 2004. Voorts is een tijdelijke goedkeuring opgenomen voor pensioenregelingen met recht op pensioen vanaf het begin van de maand...

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Dit besluit wijzigt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, het beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6...

Minigids 2018

De Minigids bevat met name fiscale en sociale cijfers en een beknopte uitleg van de (fiscale) regels van producten rondom wonen, pensioen, arbeidsongeschiktheid en sparen.

Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving

In dit overzicht zijn opgenomen de status van de parlementaire behandeling en een beknopte omschrijving van de diverse wetsvoorstellen. Ook is er een link naar de artikelen in Financieel Actief (...

Vragen en antwoorden over overgangsrecht KEW SEW BEW

Dit document bevat vragen en antwoorden over de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW), het beleggingsrecht eigen woning (BEW) en vóór 2001 bestaande...

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 17 februari 2014, nr. BLKB2014/2132M (Stcrt. 2014, 36872). Het besluit bevat tevens een uitbreiding van de toegelaten verzekeraars en een...

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Het besluit van 6 december 2014, nr. BLKB2014/1763M wordt opnieuw uitgebracht. Dit besluit is aangepast aan de gewijzigde wetgeving met ingang van 1 januari 2017 en met ingang van 1 april 2017 (...

Pagina's