Alle besluiten

icon besluiten

Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen (oktober 2017)

In dit informatieblad leest u informatie over uit elkaar gaan en het verdelen van het ouderdomspensioen.

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Met dit formulier geeft u aan uw pensioenuitvoerder door dat u gescheiden bent en welke afspraken u en uw ex-partner over de verdeling van het ouderdomspensioen hebben gemaakt bij echtscheiding,...

Loonheffingen, pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M (Stcrt. 2015, 40404). Het besluit is aangepast aan de Wet uitfasering PEB. Een aantal onderdelen zijn daarom...

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168 (Stcrt. 2017, 4421) in verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018.

Loonheffingen, pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht (aangepast)

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M (Stcrt. 2015, 40404). Het besluit is aangepast aan de Wet uitfasering PEB. Een aantal onderdelen zijn daarom...

Wijziging van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, Stcrt. 2010, nr. 10783

Dit besluit wijzigt het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M (Stcrt. 2010, nr. 10783). Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 in de Eerste Kamer, heb ik...

Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering

Dit document bevat vragen en antwoorden over onder meer het vervallen van de tijdklemmen in een aantal situaties (1 januari 2013) en de gewijzigde wet- en regelgeving per 1 januari 2017, 1 april 2017...

Aflossing spaarhypotheek blijft onbelast

Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën geeft duidelijkheid over defiscale gevolgen van het aflossen van spaarhypotheken. De uitkering hiervanblijft ook bij aflossing na 30 jaar onbelast.

Pagina's