Alle besluiten

icon besluiten

Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen (oktober 2017)

In dit informatieblad leest u informatie over uit elkaar gaan en het verdelen van het ouderdomspensioen.

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Met dit formulier geeft u aan uw pensioenuitvoerder door dat u gescheiden bent en welke afspraken u en uw ex-partner over de verdeling van het ouderdomspensioen hebben gemaakt bij echtscheiding,...

Loonheffingen, pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M (Stcrt. 2015, 40404). Het besluit is aangepast aan de Wet uitfasering PEB. Een aantal onderdelen zijn daarom...

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168 (Stcrt. 2017, 4421) in verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018.

Loonheffingen, pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht (aangepast)

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M (Stcrt. 2015, 40404). Het besluit is aangepast aan de Wet uitfasering PEB. Een aantal onderdelen zijn daarom...

Wijziging van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, Stcrt. 2010, nr. 10783

Dit besluit wijzigt het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M (Stcrt. 2010, nr. 10783). Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 in de Eerste Kamer, heb ik...

Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering

Dit document bevat vragen en antwoorden over onder meer het vervallen van de tijdklemmen in een aantal situaties (1 januari 2013) en de gewijzigde wet- en regelgeving per 1 januari 2017, 1 april 2017...

Aflossing spaarhypotheek blijft onbelast

Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën geeft duidelijkheid over defiscale gevolgen van het aflossen van spaarhypotheken. De uitkering hiervanblijft ook bij aflossing na 30 jaar onbelast.

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515)

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 23 november 2017, nr. 2017-187605 (Stcrt. 2017, nr. 70303 ) in verband met de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de...

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen)

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515 (Stcrt. 2018, nr. 68652 ) in verband met de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de...

V&A 19-008 Vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en AOW-leeftijd in 2025

Dit V&A 19-008 behandelt de vraag van welke voor 2025 geldende AOW-leeftijd kan worden uitgegaan voor de periode van vijf jaar vóór de AOW-leeftijd waarin de pensioenuitkeringen vervroegd kunnen...

Aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd

Dit besluit is een actualisatie van het Besluit van 17 december 2013, nr. BLKB2013/2201M. De goedkeuringen vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd zijn aangepast aan de Wet temporisering verhoging...

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020)

Deze handreiking behandelt de inhaal en inkoop van pensioen op basis van de drie in de Wet LB genoemde stelsels: eindloonstelsel, middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel.

V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen

Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de  mogelijkheden aan de orde om dit pensioen aan te passen...

Nieuwsbrief renseignering levensverzekeringen 31 maart 2020

Twee aanvullingen op de Handleiding Gegevensaanlevering Verzekeringsproducten Delen 1 algemeen en 2 berichtspecificatie versie 2020, waaronder Renseignering van periodieke uitkeringen die vallen...

Pagina's