Aangepast pensioenbesluit van 24 november

Op 28 december 2017 is het pensioenbesluit van 24 november 2017 opnieuw in de Staatscourant gepubliceerd. In onderdeel 8.4 was een groot deel van de tekst weggevallen.
(Besluit van 24 november 2017 nr. 2017-126948; Stcrt. 2017 nr. 70301-n1)

Noot:

Aan het besluit hebben we aandacht besteed in ‘Actuele pensioenontwikkelingen’.
(januari 2017)