AFM publiceert jaarverslag 2019

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een drietal prioriteiten geformuleerd en hanteert daarbinnen verschillende speerpunten. Naast bijvoorbeeld specifieke aandacht voor de Brexit, heeft de AFM  onderzoek gedaan naar de execution only-omgevingen van grote beleggingsondernemingen. Daarbij zijn diverse beleggings-apps onderzocht en is gekeken of complexe en risicovolle beleggingsproducten niet terechtkomen bij klanten voor wie deze producten niet bedoeld zijn. De AFM is in gesprek gegaan met diverse partijen voor noodzakelijke verbeteringen op dit vlak.In januari 2019 heeft de AFM samen met DNB een advies opgesteld voor de minister van Financiën over regelgeving rondom crypto’s. AFM en DNB pleiten voor een nationaal vergunningstelsel voor crypto-wisseldiensten en aanbieders van crypto-bewaarportemonnees. Ook hebben deze toezichthouders regelmatig gewaarschuwd tegen crypto’s en ICO’s (initial coin offerings), vanwege de risico’s op misleiding, oplichting, cybercrime en manipulatie.Ook samen met DNB heeft de AFM onderzoek gedaan naar het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in de verzekeringssector. Dit heeft geleid tot een rapport met tien aandachtspunten.Verder ziet de AFM dat marktpartijen op uiteenlopende wijze omgaan met kennis- en ervaringstoetsen bij execution only-dienstverlening. De AFM wil de door haar geïdentificeerde belangrijke elementen in 2019 en 2020 gebruiken om de bestaande kennis- en ervaringstoetsen in de hypotheekmarkt, beleggingsmarkt en verzekeringsmarkt te analyseren.Ook heeft de AFM in 2019 een pilot uitgevoerd met de vier grootbanken over aflossingsvrije hypotheken. Daarbij is de hoogste prioriteit gegeven aan hypotheekklanten met een potentieel zeer hoog risico. Deze klanten zijn via een-op-een-gesprekken geholpen om een bewuste keuze te maken over hun hypotheek. Einddoel is dat hypotheekaanbieders een (doorlopend) beheerproces inrichten voor klanten met een aflossingsvrije hypotheek.De AFM meldt daarnaast dat de wettelijke activatieplicht voor verzekeraars inzake beleggingsverzekeringen is afgerond. Het eindbeeld is daarbij als volgt:

Afkoop beleggingsverzekering 40%
Aanpassing/premievrij gemaaktebeleggingsverzekering 13%
Bewuste keuze geen aanpassingbeleggingsverzekering 27%
Alleen geïnformeerd(conform wetgeving) 11%
Ondanks inspanning niet bereikt 9%

De AFM is in 2019 een onderzoek gestart naar de communicatie over pensioenafspraken. Reden is een toenemend aantal signalen in de afgelopen jaren waarbij pensioendeelnemers tegenstrijdige berichten van hun pensioenverstrekker over de hoogte van hun pensioen hebben gekregen. Bij twee pensioenfondsen is de communicatie over pensioenafspraken opgevraagd bij een selectie van deelnemers. Daarbij zoekt de AFM naar inconsistenties. In de loop van 2020 besluit de AFM hoe dit onderzoek wordt voortgezet.(Autoriteit Financiële Markten Jaarverslag 2019, april 2020)

Noot:

Het vorenstaande is slechts een greep uit het omvangrijke rapport (122 pagina’s). Het volledige rapport is te vinden op de website van de AFM. (mei 2020)