AFM wijst nadrukkelijk op nieuwe leennormen per 1 januari 2018

De leennormen wijzigen per 1 januari 2018. De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (ook wel loan-to-value genoemd) wordt 100%. Gevolg is dat kosten voor overdracht en andere bijkomende kosten niet langer geleend kunnen worden. De inkomensnormen veranderen eveneens. Als het in een individuele situatie verantwoord is, kan door hypotheekverstrekkers - met onderbouwing - worden afgeweken van de geldende leennormen. Dit wordt ook wel de explain mogelijkheid genoemd.
De leennormen gelden voor iedereen die vanaf 1 januari 2018 een bindend hypotheekaanbod krijgt. Dit geldt ook voor personen die in 2017 een hypotheekaanvraag doen en pas in 2018 een definitief aanbod ontvangen. In tegenstelling tot vorig jaar, geldt er nu geen overgangstermijn.
(Autoriteit Financiële Markten, nieuwsbericht 16 oktober 2017)

(november 2017)