Eerste Kamer stemt in met pakket Belastingplan 2020

Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2020. Dit betekent dat het tweeschijvenstelsel in box 1 per 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Daarnaast eindigt het overgangsrecht voor de zogenoemde zuivere saldolijfrente (en blijft deze voor de hybride saldolijfrente in stand).De Eerste Kamer heeft onder meer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht “om een studie te maken naar de vereenvoudigingen die in Groot Brittannië zijn doorgevoerd en te evalueren in hoeverre de goede elementen hiervan kunnen worden overgenomen in het Nederlandse stelsel”.

Noot:

In Financieel Actief is eerder uitgebreid stilgestaan bij de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen:Prinsjesdag 2019Prinsjesdag 2019: een (beknopte) updateBelastingplannen 2020 aangenomen door Tweede Kamer(januari 2020)