FATCA en start onderhandelingen belastingverdrag met VS

Op 20 december 2016 heeft in de Tweede Kamer een overleg over de FATCA-wetgeving plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan meldt de staatssecretaris dat twee Amerikaanse senatoren een initiatief zijn gestart om de FATCA-wetgeving in te trekken naar aanleiding van een fiscale stelselherziening. De twee senatoren hebben ook om een onderzoek gevraagd naar FATCA waarbij in de tussentijd geen sancties worden opgelegd en IRS-onderzoeken naar belastingplichtigen worden opgeschort. US Treasury (Ministerie van Financiën van de VS) bereidt een reactie op het initiatief voor.Ook meldt de staatssecretaris dat is begonnen met onderhandelingen over het bilaterale belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten. Tot slot geeft de staatssecretaris aan geen signalen te hebben ontvangen over een verschil in uitleg van de sociale zekerheidsbepalingen in het verdrag.(Brief Staatssecretaris van Financiën van 12 juli 2017, nr. 2017-0000129957)(september 2017)