Hypotheekadvies pakt financieel verkeerd uit

Een vrouw vraagt een adviseur in 2016 om advies in verband met de financiering van de aankoop van een nieuwe woning. Na inventarisatie door de adviseur blijkt dat aankoop van de nieuwe woning financieel niet haalbaar is. Op basis van de gesprekken met de adviseur besluit de vrouw de bestaande hypothecaire geldlening bij dezelfde geldverstrekker om te zetten. De vergoeding voor de vervroegde aflossing van ruim € 20.000 betaalt de vrouw uit eigen middelen. De adviseur brengt bijna € 2.500 aan advieskosten in rekening.In de klachtenprocedure bij het KIFID vordert de vrouw ruim € 20.000 aangezien zij - kijkend naar de nettobedragen - de kosten van het oversluiten niet kan terugverdienen in de rentevastperiode van tien jaar. Ook wenst zij de betaalde advieskosten terug te ontvangen.De adviseur verweert zich door te stellen dat de vrouw er bruto op vooruit gaat en dat hij daarvan is uitgegaan conform de door de AFM opgelegde verplichtingen. De adviseur ontkent dat hij over nettobedragen advies heeft gegeven of hoort te geven.De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het KIFID geeft aan dat naast alle eisen rondom deskundigheid en vakkennis, een adviseur ‘moet onderzoeken of het oversluiten in het belang van Consument is’. In dit concrete geval houdt de zorgplicht naar het oordeel van de geschillencommissie in dat de vrouw ‘op zijn minst geïnformeerd had moeten worden dat het oversluiten fiscale consequenties heeft’. De adviseur hoeft geen fiscaal advies te geven, maar had dat ook duidelijk moeten maken richting de vrouw. Daarnaast wijst de geschillencommissie de adviseur op het feit dat de civielrechtelijke zorgplicht verder gaat dan het volgen van de regels zoals opgesteld door de AFM.De geschillencommissie oordeelt dat de adviseur de schade moet vergoeden aan de vrouw. De uiteindelijke schade die de vrouw heeft is niet op voorhand niet vast te stellen. Dat komt doordat de schade anders kan uitvallen als zij bijvoorbeeld verhuist. Rekening houdend met de omstandigheden van het geval stelt de geschillencommissie de schade vast op € 7.000. Daarnaast moet een deel van de advieskosten - bijna € 1.500 - worden terugbetaald aan de vrouw.(Geschillencommissie Financiële Dienstverlening KIFID, nr. 2019-222, 28 maart 2019)

Noot:

Deze adviseur heeft zich blind gestaard op de regels van de AFM. Hoewel de regels van de AFM als veelomvattend (en daarmee belastend) ervaren kunnen worden, mag van een adviseur verwacht worden dat hij of zij voor ogen houdt dat de klant wel bij een wijziging gebaat moet zijn. Daarvan was hier duidelijk geen sprake.(mei 2019)