Ombudsman Pensioenen jaarverslag 2018

De Ombudsman Pensioenen heeft als belangrijkste taak om te bemiddelen bij klachten over de uitvoering van het pensioenreglement. In het jaarverslag 2018 wordt stilgestaan bij de behandelde klachten van dat jaar. Van alle ruim vierhonderd klachten gingen de meeste over het ouderdomspensioen. Op plaats twee en drie staan het nabestaandenpensioen en de arbeidsongeschiktheid.De aanbevelingen van 2017 zijn volgens de Ombudsman nog onvoldoende opgevolgd. Het gaat om de gewenste versterking van de positie van de individuele deelnemer zodat deze meer in balans komt met de pensioenuitvoerder en de verbetering van de communicatie rondom het partnerpensioen en het bijzonder partnerpensioen. Vanwege de onvoldoende opvolging is het partnerpensioen ook als onderwerp opgenomen voor de aanbevelingen van 2018. Ook doet de Ombudsman aanbevelingen rondom de vindbaarheid van de klachtenprocedure. Tot slot vindt de Ombudsman dat het uiten van ongenoegen van klanten sneller tot een klacht moet leiden bij de pensioenfondsen en verzekeraars.De Ombudsman maakt ook de doelstellingen voor 2019 kenbaar. Er wordt onderzoek gedaan naar patronen bij klachten en de Ombudsman gaat actief monitoren of aanbevelingen worden opgevolgd.(Ombudsman Pensioenen, jaarverslag 2018)(juni 2019)