Staatssecretaris reageert op vragen over waardering saldolijfrenten per 31 december 2020

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft gereageerd op 16 vragen van het Kamerlid Lodders. De vragen gaan over het einde van het overgangsrecht voor saldolijfrenten per 31 december 2020 en zien met name op de waardering van de saldolijfrenten per die datum.
De staatssecretaris legt uit hoe het overgangsrecht werkt(e), hoe de belastingplichtigen zijn geïnformeerd over het aflopen van het overgangsrecht en hoe de waardering volgens de Belastingdienst moet werken. Veel van de vragen gaan over dit laatste punt. De waardering per 31 december 2020 zoals voorgeschreven door de Belastingdienst - waarover in box 1 moet worden afgerekend - wijkt vaak sterk af van de waardering in box 3 die vanaf 1 januari 2021 voor deze saldolijfrenten geldt. Ook wijkt deze niet zelden sterk af van de waardering door een verzekeraar.
Desgevraagd geeft de staatssecretaris ook aan dat hij niet bereid is de waardering van de saldolijfrenten per 31 december 2020 te laten plaatsvinden op basis van de door de verzekeraar bepaalde afkoopwaarde in plaats van de Netto Contante Waardemethode die de Belastingdienst voorschrijft.
De brief aan de Tweede Kamer en de vragen en antwoorden zijn als bijlage bij dit bericht opgenomen.
(Brief staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, 11 februari 2021, kenmerk 2021-0000023746)

Noot:
In de eerste en zevende Kamervraag wordt verwezen naar publicaties in Financieel Actief. Het gaat om een Kort bericht en in het verlengde daarvan een artikel.
Voor belastingplichtigen waarvoor het overgangsrecht per 31 december 2020 is geëindigd hebben de vragen niet opgeleverd waarop zij gehoopt hebben. Ervan uitgaande dat er geen nadere Kamervragen gesteld worden, rest de belanghebbenden nog de mogelijkheid van bezwaar bij de Belastingdienst tegen de aanslagen die zullen volgen en vervolgens nog beroep bij de belastingrechter.

(maart 2021)