Verklaring startersvrijstelling overdrachtsbelasting gepubliceerd

De Belastingdienst heeft op haar website een standaardverklaring gepubliceerd die starters kunnen gebruiken om te voorkomen dat zij overdrachtsbelasting verschuldigd zijn bij de aankoop van een woning.
Deze vrijstelling vloeit voort uit de Wet differentiatie overdrachtsbelasting die per 1 januari 2021 van kracht is geworden.
Voor de startersvrijstelling gelden de volgende voorwaarden:
•    Het gaat om de aankoop van een woning vanaf 1 januari 2021 waarin de koper(s) zelf zélf voor langere tijd gaat (gaan) wonen.
•    Op het moment van aankoop moet de koper 18 jaar of ouder, maar nog geen 35 jaar zijn.
•    De startersvrijstelling is door de niet eerder toegepast.
De ondertekende verklaring moet vóór de overdracht van de woning in het bezit zijn van de notaris. De notaris moet de verklaring bij de akte voegen. 
(www.belastingdienst.nl)

Noot:
De huidige versie van de verklaring is als bijlage bij dit bericht opgenomen.
Zie voor een uitgebreide behandeling van de startersvrijstelling bijvoorbeeld ook ‘Prinsjesdag 2020: het vervolg’ in Financieel Actief.

(februari 2021)