Voor het eerst werknemers bij pensionering gemiddeld boven 65 jaar

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers bij pensionering lag in 2019 op 65 jaar en een maand. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft hierover cijfers gepubliceerd.
In de eerste zes jaar van deze eeuw lag de gemiddelde leeftijd nog rond de 61 jaar. Via 62 jaar in 2008, 63 jaar in 2010 en 64 jaar in 2014, is vorig jaar dus de grens van 65 jaar bereikt.
In 2019 was 18,3% van de Nederlandse bevolking gepensioneerd. De laatste jaren is dit percentage redelijk stabiel. Maar in 2001 was dit percentage nog 15,1.
Vorig jaar ging slechts 0,7% van de werknemers tussen het bereiken van de 55- en 60-jarige leeftijd met pensioen. In de categorie tussen de 60- en 65-jarige leeftijd lag dat percentage op 5,1.
(CBS, Pensioenleeftijd werknemers en aantal gepensioneerden naar leeftijd, 2019, 16 november 2020)

(december 2020)