Wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen ingediend bij Tweede Kamer

Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel ‘Wet Waardeoverdracht klein pensioen’ op 30 augustus ingediend bij de Tweede Kamer.
Het aantal kleine pensioenen bij pensioenuitvoerders is sterk toegenomen. Kleine pensioenen zijn in dit verband pensioenen die leiden tot een uitkering vanaf de pensioendatum van minder dan bruto € 467,89 per jaar (2017; de huidige afkoopgrens). Daarvoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen:

  • toenemend aantal kortlopende dienstverbanden;
  • samenvoegen van kleine aanspraken is lastig door de moeilijke financiële positie van pensioenfondsen;
  • deelnemers maken vaak geen gebruik van hun recht op waardeoverdracht.

Afkoop van kleine pensioenen heeft tot gevolg dat pensioengelden hun pensioenbestemming niet bereiken. Doel van het wetsvoorstel is om een automatische waardeoverdracht mogelijk te maken van een klein pensioen van een gewezen deelnemer naar zijn of haar nieuwe pensioenuitvoerder. Kleine pensioenaanspraken kunnen op die manier worden gebundeld tot een pensioen van aanzienlijker omvang. Streven is om het systeem van waardeoverdracht zo eenvoudig mogelijk in te richten en belemmeringen (waar mogelijk) weg te nemen.
In de administraties van pensioenuitvoerders komt een groot aantal zeer kleine pensioenaanspraken voor (aanspraken op een uitkering vanaf de pensioendatum van minder dan bruto € 2,- per jaar/€ 0,17 per maand). Op grond van het wetsvoorstel komen deze hele kleine pensioenaanspraken te vervallen. Reden is dat de kosten voor deze pensioenen ‘in geen verhouding staan tot het materiële belang voor de deelnemer’.

In het wetsvoorstel worden nog enkele andere waardeoverdrachtonderwerpen geregeld:

  • Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan vervalt het individuele bezwaarrecht vervalt als reeds opgebouwde pensioenaanspraken actuarieel worden herrekend naar een verhoogde fiscale pensioenrichtleeftijd.
  • Verduidelijking bepalingen over internationale waardeoverdracht.
  • Technische wijzigingen inzake de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

(Wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen, Kamerstukken 34 765)

(september 2017)