FA Nieuwsbrief januari 2019

Jaargang 7 nummer 7

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Algemeen

Cijfers 2019 | Artikel
Eerste Kamer stemt in met pakket Belastingplan 2019 | Kort bericht

Pensioen

Nieuw staffelbesluit pensioen | Kort bericht
Meer werknemers zonder pensioen dan gedacht | Kort bericht

Eigen woning

Aflossing eigenwoningschuld samenwoners | Artikel
Geen aftrekbare onderhoudsverplichting bij betaling hypotheekrente en premies levensverzekering voor ex-echtgenote | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Cijfers 2019

In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2019 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog aangepast worden.

Korte berichten 

Eerste Kamer stemt in met pakket Belastingplan 2019

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. Dit betekent dat de inkomstenbelastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag gaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog. Werken wordt hierdoor lonender. Tegelijkertijd gaat het lage BTW-tarief omhoog van 6% naar 9%.
(Ministerie van Financiën, Nieuwsbericht 18 december 2018)

Nieuw staffelbesluit pensioen

Op 21 december 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën een nieuw staffelbesluit gepubliceerd. Naast enkele redactionele wijzigingen bevat het besluit wijziging van de staffels voor nettopensioen. Aanleiding is de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen.

Meer werknemers zonder pensioen dan gedacht

Bedrijven die geen pensioen aanbieden en werknemers die niet deelnemen aan een pensioenregeling worden samen de witte vlek genoemd. Het CBS heeft in het verleden al meerdere keren onderzoek gedaan naar de witte vlek. Minister Koolmees van SZW heeft aan het CBS een update gevraagd over deze witte vlek. Uit het meest recente onderzoek, waarbij een nieuwe onderzoeksmethode is gebruikt, blijkt dat oude resultaten een onderschatting van de witte vlek hebben weergegeven.