FA Nieuwsbrief maart 2018

Jaargang 6 nummer 10

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Oplossing voor dubbele belastingheffing Nederlands pensioen inwoners van België | Kort bericht

Lijfrente

Schenking van lijfrenteverzekering mogelijk? | Artikel

Hoge Raad: terecht revisierente opgelegd bij afkoop lijfrente | Kort bericht

Sparen en beleggen

DNB: spaargeld Nederlandse huishoudens neemt toe | Kort bericht

Top 10 risico’s volgens AFM | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Schenking van lijfrenteverzekering mogelijk?

Vraag:
Een klant heeft een lijfrenteverzekering en hij wil deze verzekering graag schenken aan zijn enige kind. Welke mogelijkheden heeft deze klant?

Korte berichten 

Oplossing voor dubbele belastingheffing Nederlands pensioen inwoners van België

De staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op Kamervragen van het lid Omtzigt over de dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België.

Hoge Raad: terecht revisierente opgelegd bij afkoop lijfrente

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan in het beroep in cassatie van een verzekeringnemer die twee lijfrenteverzekeringen heeft afgekocht. De man heeft premies voor zijn lijfrenteverzekeringen in aftrek gebracht en besluit om in 2012 de lijfrenteverzekeringen af te kopen. De inspecteur merkt de afkoopsommen aan als negatieve uitgaven. Naast de heffing over de afkoopsommen wordt ook revisierente in rekening gebracht.

DNB: spaargeld Nederlandse huishoudens neemt toe

Bij Nederlandse banken stond eind 2017 voor ruim 339 miljard euro spaargeld van Nederlandse huishoudens. Dit is een toename van 2,3 miljard euro ten opzichte van eind 2016. De toename is voor een groot deel toe te schrijven aan de bijgeschreven rente (2 miljard euro). De netto inleg (300 miljoen euro) daalde naar het niveau van 2015 (in 2016 was er een opleving van 2 miljard euro).
De 339 miljard euro spaargeld stond verdeeld over:

Top 10 risico’s volgens AFM

De AFM heeft een top 10 gepubliceerd van risico’s die zij signaleert in de financiële sector. Hoewel er nieuwe kansen zijn doordat de Nederlandse economie en de financiële markten een sterk herstel laten zien, brengen deze ontwikkelingen ook nieuwe risico’s met zich mee. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of ondernemingen zorgvuldig genoeg omgaan met data. Een ander voorbeeld is de lage rente. Consumenten zijn door de lage spaarrente gevoeliger voor risicovolle beleggingen.