FA Nieuwsbrief mei 2018

Jaargang 6 nummer 12

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Lijfrente

Uitkering lijfrente aan echtgenoot? | Artikel

Eigen woning

Raad van State pleit voor eenvoudiger fiscale regels eigen woning | Kort bericht

Fiscale kwalificatie grond bij woonboerderij | Kort bericht

Sparen en beleggen

Duidelijkheid rondom schenkbelasting bij aangaan huwelijk of wijzigen huwelijkse voorwaarden | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden

Artikelen 

Uitkering lijfrente aan echtgenoot?

Vraag:
Is het ook mogelijk om lijfrente-uitkeringen toe te laten komen aan de echtgenoot? Dat kan namelijk fiscaal aantrekkelijk zijn als die echtgenoot een lager inkomen heeft en in een lagere belastingschijf valt.

Korte berichten 

Raad van State pleit voor eenvoudiger fiscale regels eigen woning

In haar jaarverslag over 2017 merkt de Raad van State (RvS) op dat door stapeling van maatregelen de eigenwoningregeling (waaronder de hypotheekrenteaftrek) ‘enorm gecompliceerd’ is geworden. En een complex stelsel pakt in dit geval nadelig voor de burger uit. Zo moet bij verhuizing, verblijf in het buitenland of verbreking van relatie een deskundige worden ingeschakeld.

Fiscale kwalificatie grond bij woonboerderij

Twee partners kopen samen een monumentale woonboerderij met schuur, bijgebouwen, erf, tuin en grasland. Er is sprake van diverse kadastrale percelen. Een deel (0,45 hectare) is bestempeld als erf en de rest (1,76 hectare) is ‘overige grond’.  In discussie tussen de partners en de inspecteur is of de overige grond aanhorig is bij de boerderij (en te beschouwen is als tuin) of niet (en ‘cultuurgrond’ is).