FA Nieuwsbrief mei 2019

Jaargang 7 nummer 11

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:
 

Pensioen

Nieuwe versie van Handreiking inhaal en inkoop van pensioen verschenen  | Kort bericht

Nabestaandenpensioen toch volledig belast in Nederland ondanks emigratie | Kort bericht

 

Lijfrente

Overbruggingslijfrente en saldoverklaring | Artikel
Aanpassing begunstiging oud regime lijfrente na expiratie | Kort bericht

Eigen woning

Hypotheekadvies pakt financieel verkeerd uit | Kort bericht
 

Sparen en beleggen
 

Kabinet ziet tot op heden vooral drempels in verkenning naar heffing over werkelijk rendement | Artikel
 

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

Artikelen 

Overbruggingslijfrente en saldoverklaring

Vraag: Een klant heeft zich bij mij gemeld met een saldoverklaring voor niet afgetrokken lijfrentepremies over de periode 2002 tot en met 2010. Daarnaast heeft de klant een waarde van de lijfrente per 31 december 2005. De klant wenst het kapitaal voor de waarde vermeld op de saldoverklaring af te kopen en voor het restant een overbruggingslijfrente aan te kopen.

Korte berichten 

Aanpassing begunstiging oud regime lijfrente na expiratie

Een man heeft een lijfrenteverzekering die onder het oude regime valt. De verzekering expireert op 1 januari 2017. Bedoeling van de man is om de lijfrente te schenken aan zijn nog studerende dochters, waarbij de ingehouden loonheffing door hen kon worden terug gekregen van de Belastingdienst. De man schenkt pas na de einddatum van de lijfrenteverzekering de netto uitkering aan zijn dochters. In juli 2016 en oktober 2016 heeft de verzekeraar de man gewezen op de naderende einddatum.

Hypotheekadvies pakt financieel verkeerd uit

Een vrouw vraagt een adviseur in 2016 om advies in verband met de financiering van de aankoop van een nieuwe woning. Na inventarisatie door de adviseur blijkt dat aankoop van de nieuwe woning financieel niet haalbaar is. Op basis van de gesprekken met de adviseur besluit de vrouw de bestaande hypothecaire geldlening bij dezelfde geldverstrekker om te zetten. De vergoeding voor de vervroegde aflossing van ruim € 20.000 betaalt de vrouw uit eigen middelen.