Bescherming lijfrente bij beroep op bijstand: een geslaagde reparatie?

Jasper en Peter

Vanaf 1 april dit jaar hoeft iemand niet altijd meer zijn lijfrenteverzekering af te kopen als hij een beroep op de bijstand doet. Ook hoeft iemand zijn pensioen niet eerder te laten ingaan. In Financieel Actief hebben we eerder kritiek geuit op de voorheen bestaande praktijk om financiële producten aan te tasten die bedoeld zijn voor de oude dag. In dit artikel staan we stil bij de vraag of en zo ja, in hoeverre gemeenten oudedagsvoorzieningen nu nog kunnen aantasten bij een bijstandsaanvraag. Hiervoor kijken we naar particuliere oudedagsvoorzieningen (lijfrenteverzekeringen) en maken we de vergelijking met oudedagsvoorzieningen via de werkgever (pensioen).