Lijfrente

Wet bedrag ineens: van aardig idee naar draak van een regeling

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Ongeveer een jaar geleden werd het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in conceptvorm ter consultatie aangeboden. Het element ‘bedrag ineens’ leek - afgezien van kleinere haken en ogen - best een aardig idee. Maar in de parlementaire behandeling is het idee gewijzigd in een draak...

Afkoop kleine of grote lijfrente?

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: Bij overlijden kan het voorkomen dat er meerdere gerechtigden zijn voor een nabestaandenlijfrente. Moet bij het bepalen of sprake is van een nabestaandenlijfrente worden gekeken naar het totale bedrag dat beschikbaar komt? Of mag je per persoon die gerechtigd is kijken of sprake is van een...

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Al weer een kleine twintig jaar geleden werd de Wet IB 2001 ingevoerd. Dat was in feite een uitgebreide ‘verbouwing’ van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. De recent gepubliceerde Bouwstenen beogen wijzigingen op een veel groter terrein.

Partneralimentatie per 1 januari 2020

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: Per 1 januari 2020 is er het een en ander gewijzigd in de wet- en regelgeving over partneralimentatie. Welke wijzigingen zijn dat (ook met het oog op bijvoorbeeld een alimentatielijfrente)? 

Tarief loonheffing bij afkoop lijfrente

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: Een klant wenst zijn lijfrenteverzekering af te kopen. Nu geeft de uitvoerder aan dat deze 52% loonheffing gaat inhouden. Maar het hoogste tarief van de inkomstenbelasting is nog maar 49,5%. Dit klopt toch niet?

Consultatie wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
In het regeerakkoord van Rutte 3 was al vastgelegd om de mogelijkheid te onderzoeken om (gedeeltelijke) pensioenafkoop mogelijk te kunnen maken. Ook in het Principeakkoord is deze mogelijkheid opgenomen. Het in het akkoord toegezegde wetsvoorstel is er nu, althans in conceptvorm. De praktijk mag er...

Prinsjesdag 2019: een beknopte update

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
De belastingplannen voor 2020 maken niet veel ‘los’ in Den Haag. Het meest opvallende lijkt nog de mate waarin (een gedeelte van) de oppositie instemt met de plannen van het kabinet. Dat is ook noodzaak voor het kabinet nu het geen meerderheid meer heeft in zowel de Tweede Kamer als in de Eerste...

Lijfrente en scheiding

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: Een klant is gescheiden en heeft een lijfrente. Het is de bedoeling dat ieder 50% van het kapitaal beschikbaar krijgt bij expiratie bij leven en bij overlijden is het de bedoeling om het deel van de overleden ex-partner toe te laten komen aan de kinderen die uit hun huwelijk zijn geboren. Nu...

Prinsjesdag 2019

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Kabinet Rutte 3 beleeft haar tweede Prinsjesdag. En ook dit jaar lagen de stukken die onder embargo aan de Kamerleden waren verstrekt, korte tijd later ‘op straat’.De koning besteedde in zijn troonrede aandacht aan het feit dat het op Prinsjesdag precies 75 jaar geleden was dat operatie Market...

Opname pensioenbedrag ineens (onderdeel principeakkoord pensioen)

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Na de snelle aanpassingen rondom de AOW-ingangsdatum is minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de slag gegaan met het creëren van de mogelijkheid een pensioenbedrag ineens op te nemen, een ander punt uit het Principeakkoord pensioen. De eerste aanzet is gegeven met een...

Pagina's

Subscribe to Lijfrente