Pensioenknip

De Pensioenknip maakt het mogelijk om bij premie- en kapitaalovereenkomsten de uitkering op de ingangsdatum te splitsen (‘knippen’) in een direct ingaande tijdelijke uitkering en een daarop aansluitende levenslange uitkering.
In de maatschappij en de Tweede Kamer is dringend aandacht gevraagd voor de situatie van de mensen die op het punt staan om hun opgebouwde pensioenkapitaal om te zetten in een levenslange uitkering en daarbij nadeel ondervinden van de lage rentestand. Deze mensen kunnen nog geen gebruik maken van de aangekondigde maatregelen voor het optimaliseren van premieovereenkomsten.
De Tweede Kamer heeft gevraagd om voor deze mensen een overbruggingsmaatregel te treffen in de aanloop naar de inwerkingtreding van deze aangekondigde maatregelen. Daarbij is voorgesteld om de regeling ‘Pensioenknip’ zo spoedig mogelijk opnieuw tijdelijk in te voeren.

Tags thema