Pensioenen

Wet bedrag ineens: van aardig idee naar draak van een regeling

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Ongeveer een jaar geleden werd het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in conceptvorm ter consultatie aangeboden. Het element ‘bedrag ineens’ leek - afgezien van kleinere haken en ogen - best een aardig idee. Maar in de parlementaire behandeling is het idee gewijzigd in een draak...

Prinsjesdag 2020

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
2020 is door de coronapandemie een bijzonder jaar en Prinsjesdag was dit jaar net zo bijzonder. De focus van Prinsjesdag lag op stimulering van de economie met als belangrijk doel het behoud van werkgelegenheid. Ook het programma was door coronavirus anders dan gebruikelijk. Geen rijtoer in de...

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Al weer een kleine twintig jaar geleden werd de Wet IB 2001 ingevoerd. Dat was in feite een uitgebreide ‘verbouwing’ van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. De recent gepubliceerde Bouwstenen beogen wijzigingen op een veel groter terrein.

Consultatie wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
In het regeerakkoord van Rutte 3 was al vastgelegd om de mogelijkheid te onderzoeken om (gedeeltelijke) pensioenafkoop mogelijk te kunnen maken. Ook in het Principeakkoord is deze mogelijkheid opgenomen. Het in het akkoord toegezegde wetsvoorstel is er nu, althans in conceptvorm. De praktijk mag er...

DGA en pensioen: nog snel in actie komen?

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: In mijn portefeuille heb ik meerdere directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). In 2017 is de wet veranderd en is overgangsrecht tot en met 2019 ingevoerd. Moeten dga’s nog in actie komen? En welke mogelijkheden heeft de dga nog? 

Prinsjesdag 2019: een beknopte update

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
De belastingplannen voor 2020 maken niet veel ‘los’ in Den Haag. Het meest opvallende lijkt nog de mate waarin (een gedeelte van) de oppositie instemt met de plannen van het kabinet. Dat is ook noodzaak voor het kabinet nu het geen meerderheid meer heeft in zowel de Tweede Kamer als in de Eerste...

Prinsjesdag 2019

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Kabinet Rutte 3 beleeft haar tweede Prinsjesdag. En ook dit jaar lagen de stukken die onder embargo aan de Kamerleden waren verstrekt, korte tijd later ‘op straat’.De koning besteedde in zijn troonrede aandacht aan het feit dat het op Prinsjesdag precies 75 jaar geleden was dat operatie Market...

Is het gesjacher met payroll nu eindelijk voorbij?

mr. Jasper Commandeur werkzaam bij Brainnet
“Payroll is gesjacher van de bovenste plank waar een fatsoenlijk land zich voor moet schamen. In België en Duitsland is het verboden”Deze dringende boodschap kregen de leden van de Eerste Kamer, voordat zij besloten in te stemmen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Kennelijk was er jarenlang...

Opname pensioenbedrag ineens (onderdeel principeakkoord pensioen)

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Na de snelle aanpassingen rondom de AOW-ingangsdatum is minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de slag gegaan met het creëren van de mogelijkheid een pensioenbedrag ineens op te nemen, een ander punt uit het Principeakkoord pensioen. De eerste aanzet is gegeven met een...

Principeakkoord pensioen: nog veel werk te doen!

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Na negen jaar is het dan eindelijk zover: er ligt een Pensioenakkoord. Of beter gezegd: het Principeakkoord pensioen. Want diverse zaken liggen wel vast in het akkoord, maar nog meer zaken niet!De uitkomst kan met recht een polderoplossing genoemd worden. Ook al heeft het veel moeite gekost om...

Pagina's

Subscribe to Pensioenen