Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Betere arbeidsongeschiktheidsdekking bij baanwissel

mr. Edward Devilee en mr. Albertjan ten Thije, pensioenjuristen bij Zwitserleven
De dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid loopt door als een zieke of arbeidsongeschikte werknemer van baan wisselt. Dat hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie afgesproken in het ‘Convenant over dekking van...

Samenloop WAO/WIA-uitkering en pensioen

Vraag:Een cliënt nadert de pensioenleeftijd van 62 jaar volgens de regeling die op hem van toepassing is. Hij is volledig arbeidsongeschikt. Nu wil de cliënt zijn pensioeningangsdatum uitstellen tot 65 jaar, omdat zijn WAO-uitkering doorloopt tot zijn 65e. Is dat toegestaan? Antwoord:Nee, dat is...

Inkomstenbelasting en ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

mr. Jasper Commandeur werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Het ongeluk zit in een klein hoekje. Je voelt je goed en verwacht niet dat het morgen anders zal zijn. Toch gebeurt het. De kok snijdt een vinger af, de accountant raakt overspannen en de bouwondernemer wordt getroffen door een vallende steen. Met persoonlijk en financieel leed als gevolg....

Werkgevers, werknemers en vergoedingen bij ongevallen

mr. Ton Mertens werkzaam als zelfstandig adviseur en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam
Als een werknemer een ongeval overkomt kan de werkgever in bepaalde gevallen aansprakelijk zijn voor de schade. Om welke situaties dit kan gaan is uiteen gezet in de bijdrage van Steven Polak. Er zijn verschillende gradaties van aansprakelijkheid, maar de kern van de zaak is dat deze voor de...

Werkgeversaansprakelijkheid

mr. Steven Polak werkzaam als advocaat bij Juridische Zaken SNS REAAL
Ongevallen die verband houden met arbeid komen veel voor, in allerlei vormen en situaties. Of een werkgever aansprakelijk is voor de schade die uit een ongeval voortvloeit is niet altijd direct duidelijk. Er wordt dan ook veel over geprocedeerd maar welke grondslag in de procedure gekozen moet...

Woonlastenbeschermers

mr. Jasper Commandeur werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Woonlastenverzekeringen zijn vaak in het nieuws. Meestal negatief. In september nog werd een adviseur beboet vanwege een advies over een woonlastenverzekering. De adviseur had geen motivering voor de geadviseerde verzekering in het dossier gedaan. En ook geen rekening gehouden met de fiscale...

Deelakkoord begroting 2013

dinsdag, oktober 2, 2012
De informateurs Kamp en Bos hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over een deelakkoord voor de begroting 2013. Belangrijke voorstellen zijn: Snellere verhoging AOW-leeftijd Schrappen voorschotregeling AOW Vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd Assurantiebelasting naar 21%

Ongevallenuitkering belast of onbelast?

Een hoofdagent van de politie heeft als onderdeel van zijn werkzaamheden meegedaan aan rijoefeningen op de motor. Tijdens die oefeningen raakt de hoofdagent ernstig gewond.In 2009 ontvangt de hoofdagent twee uitkeringen van zijn werkgever. De eerste uitkering ontvangt hij op grond van een door zijn...

Eenmalige uitkering politieagent is loon

In de Financieel Actief Nieuwsbrief van augustus, hebben wij de belastbaarheid van een schadevergoeding door de werkgever behandeld (Schadevergoeding door werkgever weer belast). Dit keer behandelen we een casus, waarbij een politieagent een eenmalige uitkering ontvangt. In dit geval gaat het om...

Deelakkoord begroting 2013

De informateurs Kamp en Bos hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over het tussen de VVD en PvdA bereikte deelakkoord. Belangrijke voorstellen zijn: Snellere verhoging AOW-leeftijd Schrappen voorschotregeling AOW Vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd Assurantiebelasting naar 21% De tekst van het...

Pagina's

Subscribe to Arbeidsongeschiktheidverzekeringen