Toepassing 80%-regel bij eerdere (periodieke) uitkeringen in 2014

Vraag:

Stel dat bij een klant de periodieke uitkeringen uit een goudenhanddrukstamrecht begin 2013 zijn gestart. De klant heeft ook de eerste maanden van 2014 periodieke uitkeringen ontvangen. Of de klant heeft eerder in 2014 een bedrag ineens bij een andere uitvoerder opgenomen (afkomstig van dezelfde ontslaguitkering). Nu wil hij het resterende kapitaal in een keer afkopen om zo gebruik te kunnen maken van de 80%-regel. 

Geldt die 80%-regel ook voor de uitkeringen die de klant eerder in 2014 heeft ontvangen?

Antwoord:

Wij hebben de bovenstaande situaties voorgelegd aan het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst. Die geeft aan dat de 80%-regel alleen van toepassing is op het bedrag dat in verband met het beschikken ineens in de heffing wordt betrokken. De eerder in 2014 gedane uitkeringen vallen daarmee niet onder de 80%-regel.

Dit is uiteraard geen bevredigend antwoord. De politieke besluitvorming was - zoals de laatste jaren gebruikelijk - nogal aan de late kant. Dat wordt ook beaamd door de Belastingdienst, maar tekent daarbij aan dat zij daar ook van afhankelijk is. Het is aan de politiek om hier - desgewenst - iets aan te doen.

Zie voor toepassing van de 80%-regel ook de Praktijkcase van januari 2014.

Deze rubriek wordt verzorgd door:

Fiscale Zaken SNS REAAL