Gouden handdruk

Fiscale Verzamelwet 2014: het kan scherper

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Op 3 juni 2014 is het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Vervolgens is op 27 juni al de Nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer verzonden. Gelet op het geringe aantal vragen dat is gesteld en het karakter van die vragen, kan worden verwacht dat...

Toepassing 80%-regel bij eerdere (periodieke) uitkeringen in 2014

Vraag:Stel dat bij een klant de periodieke uitkeringen uit een goudenhanddrukstamrecht begin 2013 zijn gestart. De klant heeft ook de eerste maanden van 2014 periodieke uitkeringen ontvangen. Of de klant heeft eerder in 2014 een bedrag ineens bij een andere uitvoerder opgenomen (afkomstig van...

Wettelijke opzegtermijn en gouden handdrukstramrecht

Vraag:Een klant heeft eind augustus 2013 na onderhandelingen over een afkoopsom (gouden handdruk) zijn vaststellingsovereenkomst getekend. In die vaststellingsovereenkomst staat dat per 1 april 2014 zijn dienstbetrekking eindigt. De klant wil de gouden handdruk storten in een gouden...

Expirerend gouden handdrukstamrecht en 80%-regeling

Vraag:Een klant heeft een gouden handdrukstamrechtverzekering - afgesloten in 1993 - die per 1 november 2013 is geëxpireerd. De klant heeft het kapitaal nog niet aangewend voor periodieke uitkeringen. Kan hij gebruik maken van de zogenoemde 80%-regeling? Antwoord:Er van uitgaande dat de klant in...

Belastingplan 2014 aangenomen door Tweede Kamer: nog veel aandachtpunten!

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Op 19 november 2013 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Belastingplan 2014 1) aangenomen. Het wetsvoorstel bevat ingrijpende maatregelen voor goudenhanddrukstamrechten. Daarnaast valt de verhoogde eenmalige schenkvrijstelling voor de eigen woning op. In dit artikel sta ik stil bij de...

Herfst 2013: ontwikkelingen Belastingplan 2014 en pensioenversobering

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Nu de eerste echte herfststorm ons land al weer heeft geteisterd, is het tijd om de fiscale balans in politiek Den Haag op te maken. Er zijn recent weer verschillende wijzigingen in het wetsvoorstel Belastingplan 2014 aangebracht en de plannen voor de versobering van het zogenoemde Witteveenkader...

Prinsjesdag 2013

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Formeel geldt nog steeds dat het Belastingplan voor het volgende jaar op Prinsjesdag na de Troonrede en aanbieding van de kabinetsplannen en begroting aan de Tweede Kamer, openbaar wordt gemaakt. Maar wellicht meer dan ooit tevoren, zijn veel plannen – al dan niet bewust – al naar buiten gebracht....

Derven, gederfd, te derven: in welk geval is een loonstamrecht mogelijk?

mr. Ton Mertens werkzaam als zelfstandig adviseur en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam
Als een werknemer wordt ontslagen komt daar in veel gevallen een ontslaguitkering bij kijken. Er zijn verschillen redenen waarom iemand op zo’n uitkering aanspraak kan maken. Fiscaal kan een ontslaguitkering vaak gezien worden als een vergoeding voor de inkomsten die de werknemer als gevolg van het...

Prinsjesdag 2012: overige maatregelen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Naast de onderwerpen eigen woning en oudedagsvoorzieningen, zijn er op Prinsjesdag ook diverse andere fiscale maatregelen gepresenteerd door het demissionaire kabinet. Meest in het oog springend is uiteraard de zogenoemde forenzentaks. Deze en andere maatregelen bespreek ik hierna beknopt. Verder...

Lenteakkoord: wachten op de herfst?

Mr. Peter van den Berg en Hans van den Berg beiden werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL
Het Lenteakkoord (dat ook wel het Kunduzakkoord, Wandelgangenakkoord of Vijfpartijenakkoord wordt genoemd) is een hoofdlijnenakkoord. De fracties van VVD, CDA, D’66, GroenLinks en ChristenUnie hebben op 25 mei in dit akkoord vastgelegd hoe het begrotingstekort in 2013 moet worden verkleind. Begin...

Pagina's

Subscribe to Gouden handdruk