Digitale hulp bij berekening van beslagvrije voet

Als een schuldenaar zijn schuld niet kan of wil betalen, kan de schuldeiser - na toestemming van de rechter - beslag laten leggen op eigendommen of tegoeden/inkomen van de schuldenaar. Op veel zaken kan beslag worden gelegd. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kent slechts een beperkt aantal uitzonderingen.Bij beslag op inkomen moet rekening worden gehouden met de zogenoemde beslagvrije voet. Over dat deel van het inkomen mag geen beslag gelegd worden. De beslagvrije voet is er voor bedoeld om in het minimale levensonderhoud te kunnen blijven voorzien.De vaststelling van de zogenoemde beslagvrije voet blijkt in de praktijk ingewikkeld te zijn en de beslagvrije voet wordt daardoor lang niet altijd goed berekend. Om die reden wil staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de berekening van de beslagvrije voet grondig herzien. De hiervoor benodigde wetgeving wil de staatssecretaris vóór het einde van het jaar door het parlement aangenomen hebben.Voor burgers die nu nog te maken hebben met de beslagvrije voet is er sinds 13 april 2016 een web tool. Met de web tool kan je meer inzicht krijgen in de manier waarop de beslagvrije voet is vastgesteld. De beslagvrije voet is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie.(Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 13 april 2016)

Noot:

Ook op lijfrente- en pensioenuitkeringen kan beslag worden gelegd, ondanks het feit dat deze verzekeringen (en bij lijfrente ook bancaire producten) de nodige wettelijke bescherming kennen, zie bijvoorbeeld het artikel Lijfrente beschermd voor de vermogenstoets in de bijstand? Net als bij andere inkomensvormen moet ook bij pensioen- en lijfrente-uitkeringen rekening worden gehouden met de beslagvrije voet.