Links

Wetteksten

http://www.wetten.nl

Pensioenkijker

http://www.pensioenkijker.nl

Overheid

http://www.overheid.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegendheid

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

Ministerie van Financiën

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin

Mijn pensioenoverzicht

https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/register-web/introductie?cid=809471

Fiscale site Levensverzekeringen

Deze site geeft een zo compleet en duidelijk mogelijk overzicht van al het Nederlandse fiscale beleid dat voor levensverzekeringen geldt en is dan ook in eerste instantie bedoeld als hulpmiddel voor personen die in hun dagelijkse uitvoeringspraktijk regelmatig te maken hebben met de - vaak zo complexe - fiscale wetgeving op levensverzekeringsgebied. Ook bevat deze site veel overige nuttige informatie en praktische hulpmiddelen op levensverzekeringsgebied.

http://www.fiscaalleven.eu

De nationale pensioendialoog

http://denationalepensioendialoog.nl/

Commissie Gelijke Behandeling

http://www.cgb.nl

Centraal aanspreekpunt pensioenen

http://www.belastingdienstpensioensite.nl

Belastingdienst

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive...

Autoriteit Financiële Markten

http://www.afm.nl/