Over Financieel Actief

Financieel Actief is een onafhankelijk platform over de fiscale en juridische aspecten van:

  • pensioen
  • lijfrente
  • kapitaalverzekeringen
  • gouden handdrukken
  • eigen woning (inclusief SEW/BEW/KEW)
  • sparen en beleggen
  • levensloop- en vitaliteitsregeling
  • arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Artikelen verschijnen als de actualiteit daar om vraagt. Het is mogelijk om een abonnement op de nieuwsbrief te nemen, die tien keer per jaar verschijnt. Elk nummer bevat onder meer een overzicht van de in de afgelopen periode verschenen artikelen.

De redactie bestaat uit adviseurs die expert zijn op een of meer van de hiervoor genoemde terreinen.

De uitgave is bedoeld voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met bovengenoemde onderwerpen, zoals medewerkers van banken en verzekeraars, assurantietussenpersonen, financieel planners, estate planners, belastingadviseurs, medewerkers Belastingdienst, accountants, notarissen, advocaten, maar bijvoorbeeld ook politici.

Belangrijke doelen van de uitgave zijn het informeren van de lezer en het bijdragen aan een afgewogen opinievorming over juridische en fiscale actualiteiten.

Financieel Actief is een gratis uitgave van Fiscale Zaken van Athora en verschijnt uitsluitend digitaal.

Logo klein