Extra AOW inkopen

Zelfstandigen Bouw stelt samen met hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten en pensioenadviesbureau Westerbrink voor om het mogelijk te maken dat mensen vrijwillig hun AOW kunnen verhogen. Dit is dan een oplossing voor stijgende premies en dalende pensioenuitkeringen bij fondsen en verzekeraars.
Bij overname van het voorstel kan een waardevast geïndexeerd hoger pensioen opgebouwd worden. Als voordeel noemt Zelfstandigen Bouw ‘dat mensen exact weten hoeveel extra pensioen ze opbouwen met de extra premie die ze betalen’. De AOW volgt de prijsontwikkeling, hetgeen een extra zekerheid biedt.
Bijkomend voordeel volgens de belangbehartigers in de bouw is dat de AOW ook geldt voor zzp’ers. Zelfstandigen Bouw blijft de door sociale partners voorgestelde verplichte aansluiting van zzp’ers bij pensioenfondsen met kracht afwijzen.
(Nieuwsbericht Zelfstandigen Bouw, 14 augustus 2018)

Noot:

Op het eerste gezicht een sympathiek en eenvoudig idee. Bij nadere beschouwing valt dat toch tegen. De AOW is gebaseerd op het omslagstelsel. Er is dus geen kapitaal dat daadwerkelijk wordt gereserveerd. Ook zal een dergelijke mogelijkheid toekomstige aanpassingen van de AOW in de weg kunnen staan. En hoe bijvoorbeeld om te gaan met vervroeging of uitstel van het pensioen? Voorts vraagt het extra administratie bij de overheid over een lange periode. Als dat uitvoerbaar is, zal daar ook een prijskaartje aan hangen.
Vooralsnog lijkt dit toch niet zo’n eenvoudige oplossing.

(september 2018)