Kiezen is lastig voor pensioendeelnemer

Met de titel ‘De psychologie van pensioenkeuzes’ heeft Netspar een Netsparbrief gepubliceerd. Belangrijkste ‘les’ die uit de publicatie kan worden geleerd is dat mensen afwijken van het gedrag dat traditionele modellen als rationeel veronderstelt. Opvallend is dat een groter aantal keuzemogelijkheden voor pensioenbeleggingen, vaak leidt tot niet kiezen en tot minder doordachte keuzes. Intuïtie wordt vaak gevolgd bij ingewikkelde keuzes.Onderzoek van Netspar wijst ook uit dat het gebruik van het woord ‘belangrijk’ een averechts effect heeft. Het woord wordt in verband gebracht met ‘moeilijk en tijdrovend’.De Netsparbrief komt met verschillende aanbevelingen waaronder verplichten tot actief kiezen en beperken van keuzemogelijkheden.De volledige Netsparbrief is hier te lezen.(Netsparbrief, juni 2017, editie 10, www.netspar.nl)(juli 2017)