Knelpunt bij oudedagvoorziening?

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft gereageerd op een verzoek om aandacht van het Register Belastingadviseurs (RB) voor een gesignaleerd knelpunt.Bij de uitfasering van het pensioen in eigen beheer kan de balanswaarde van dat pensioen zonder belastingheffing worden prijsgegeven en tegelijkertijd worden omgezet in een oudedagsverplichting (ODV).Als de gerechtigde tot de uitkeringen - de directeur-grootaandeelhouder - overlijdt voordat de aanspraak volledig aan hem is uitgekeerd, moet de resterende waarde van de aanspraak in termijnen worden uitgekeerd aan diens erfgenamen. Dat kan alleen voor zover het een natuurlijk persoon betreft.Het RB geeft aan dat dat het wenselijk is om het recht op uitkeringen uit de ODV bij overlijden over te laten gaan op de langstlevende partner.De staatssecretaris is van mening dat er geen knelpunt bestaat. Bij wettelijke verdeling gaat de ODV geheel over op de langstlevende partner. Is de wettelijke verdeling niet van toepassing dan kan de overgang op de langstlevende partner via het testament geregeld worden. Dit heeft de staatssecretaris ook al zo gemeld in antwoord op een vraag van het Kamerlid Omtzigt. Gelet op de mogelijkheden ziet hij geen aanleiding om de bestaande regeling aan te passen.(Brief staatssecretaris van Financiën van 13 juli 2018, kenmerk 2018-0000096147)(augustus 2018)