Levensverwachting en AOW-leeftijd

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer een brief gezonden over levensverwachting en AOW-leeftijd. Aanleiding is een amendement van het Kamerlid Van Kent bij het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd. Het amendement moet het mogelijk maken dat de AOW-leeftijd in de toekomst ook zou kunnen dalen, indien sprake zou zijn van een dalende levensverwachting.
De minister geeft aan dat de langjarige trend - ondanks corona - een stijgende levensverwachting is. Het systeem is dusdanig ontworpen dat juist wordt aangesloten bij de langjarige trend. Dit om te voorkomen dat de AOW-leeftijd van jaar op jaar zou kunnen stijgen en dalen.
Als er een trendbreuk zou zijn en de levensverwachting daalt voor langere tijd, is er een wetswijziging nodig om de AOW-leeftijd te verlagen.
De minister geeft ook nog aan dat uit de meest recente CBS-bevolkingsprognose blijkt dat er de komende jaren circa 13.000 - 14.000 minder inwoners van Nederland van 66 jaar en ouder zijn dan in de voorgaande prognose. Als gevolg hiervan vallen de uitgaven aan AOW-uitkeringenlager uit. De exacte gevolgen weet de minister pas na publicatie van de zogenoemde volumeprognose van de Sociale Verzekeringsbank.
(Brief minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2 februari 2021, kenmerk 2021-0000000850)

(maart 2021)