Netspar: nabestaandenpensioen onvoldoende verzekerd

De verantwoordelijkheid voor het nabestaandenpensioen is de laatste jaren meer bij de deelnemers van een pensioenregeling komen te liggen. Als gevolg van de sterke versobering van de Algemene nabestaandenwet (Anw) heeft slechts een klein percentage mensen nog recht op deze uitkering. Netspar constateert dat het ontstane Anw-hiaat ‘slechts deels én zeer versnipperd’ is opgevangen door de sociale partners. Bovendien worden de arbeids- en relatiemarkt steeds dynamischer. Door wisselen van baan, echtscheidingen of tijdelijke WW-uitkeringen wijzigen rechten op nabestaandenpensioen. Voor deelnemers is dit alles ondoorzichtig en zij zijn zich niet bewust van het financieel risico dat zij lopen.
Netspar noemt drie mogelijke oplossingen:

  • Opbouw van nabestaandenpensioen over het gehele salaris, dus geen franchise voor het nabestaandenpensioen.
  • Uniformering van het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Als voorbeeld wordt genoemd een standaarddekking (op risicobasis) van een percentage van het laatstverdiende salaris.
  • Duidelijk inzicht geven wanneer de pensioenregeling geen nabestaandenpensioen biedt en daarbij toegang zonder drempels tot (vrijwillige) alternatieven.

(Netsparbrief nr. 11 ‘Nabestaandenpensioen niet verzekerd’ (Bastiaan Starink en Michael Visser), oktober 2017)

(november 2017)