Raad van State pleit voor eenvoudiger fiscale regels eigen woning

In haar jaarverslag over 2017 merkt de Raad van State (RvS) op dat door stapeling van maatregelen de eigenwoningregeling (waaronder de hypotheekrenteaftrek) ‘enorm gecompliceerd’ is geworden. En een complex stelsel pakt in dit geval nadelig voor de burger uit. Zo moet bij verhuizing, verblijf in het buitenland of verbreking van relatie een deskundige worden ingeschakeld. Voor het maatschappelijk draagvlak is het van groot belang dat de fiscale eigenwoningregels ‘voorspelbaar en zo eenvoudig mogelijk zijn’.
(Raad van State, Jaarverslag 2017, april 2018)

Noot:

De RvS geeft de wetgever in haar jaarverslag op het eigenwoningdossier een aardige tik op de vingers. Het is in de praktijk al lang duidelijk dat de eigenwoningregeling voor veel burgers lastig te doorgronden is. Opmerkelijk is wel dat de aanleiding nu is de afschaffing van de zogenoemde Wet Hillen. De complexiteit is al ingezet met de invoering van de Wet IB 2001 en met name versterkt in 2013 met de verplichte - ten minste annuïtaire - aflossing.
De RvS spreekt zich niet uit over de wijze waarop de eigenwoningregeling vereenvoudigd zou kunnen worden.

(mei 2018)