Schenking voor de eigen woning van een ander

Vraag:
Een klant van mij woont samen met een partner. Die woning staat volledig op naam van de partner en dat geldt ook voor de schuld op de eigen woning. Nu overwegen de ouders van mijn klant gebruik te maken van de dit jaar geldende verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning door schenking aan mijn klant. Is dat mogelijk?

Antwoord:
De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning geldt van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. Een van de voorwaarden is dat de schenking moet worden benut voor de verwerving, verbouwing of onderhoud van de eigen woning dan wel aflossing van de eigenwoningschuld van de ontvanger van de schenking (de ‘verkrijger’). De ontvanger van de schenking moet de eigen woning dus in eigendom hebben. In het hierboven beschreven geval is daarvan geen sprake. De klant ontvangt de schenking terwijl de woning eigendom is van de partner. Het samenwonen in een woning maakt de woning nog niet tot een gezamenlijke eigen woning. En dat in de aangifte inkomstenbelasting het inkomen uit de eigen woning naar keuze mag worden toegerekend als zij aan het fiscale partner begrip voldoen, verandert daar niets aan.
Als de partners gehuwd zouden zijn in gemeenschap van goederen, dan valt de woning in het gemeenschappelijk vermogen en dan zou toepassing van de verhoogde vrijstelling bij een schenking door de ouders wel mogelijk zijn geweest.
Gebruik maken van de eenmalig verhoogde schenking voor de eigen woning is ook mogelijk bij schenking aan derden. Schenking aan de partner is dus wel mogelijk. Het is alleen de vraag of de ouders dat ook wenselijk achten.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
Fiscale Zaken SNS REAAL