Vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen tijdklemmen en andere wijzigingen 2017

Kees Vivat

Alle wijzigingen in 2017 voor kapitaalverzekeringen - en die van het vervallen van de tijdklemmen in het bijzonder - nopen de Belastingdienst tot het publiceren van nieuwe vragen en antwoorden. Dat is een goede zaak! Kanttekening is wel dat sommige antwoorden ter discussie gesteld kunnen worden. In dit artikel geef ik een overzicht van de meest in het oog springende antwoorden.