Prinsjesdag: vergeten documenten box 3

Staatssecretaris Van Rij heeft op 27 september 2022 alsnog de beleidsnota’s - voor zover openbaar - naar de Tweede Kamer gezonden. Door een misverstand zijn deze abuis niet op Prinsjesdag niet meegezonden in het pakket Belastingplan 2023.
De beslisnota’s hebben een totale omvang van 332 pagina’s.
(Brief staatssecretaris van Financiën, 27 september 2022, kenmerk 2022-0000234788)

(oktober 2022)