Reactie Pensioenfederatie op wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021

Op 24 januari 2019 heeft de Pensioenfederatie een brief gezonden naar minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als reactie op het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021.
De Pensioenfederatie constateert dat met het wetsvoorstel een aantal knelpunten wordt opgelost:
- de afhankelijkheid tussen beide partners wordt doorbroken;
- het is niet meer nodig om een scheiding te melden om medewerking van de pensioenuitvoerder te verkrijgen; en
- een fifty-fifty verdeling moet overbedeling van de ex-partner voorkomen.

De pensioenfederatie constateert ook dat nieuwe knelpunten zullen ontstaan:
- bijzonder partnerpensioen is alleen mogelijk in combinatie met verevening;
- afwijkende afspraken moeten nog steeds gemeld worden bij de pensioenuitvoerder (doen zij dat niet dan wordt automatisch geconverteerd).

Bij de evaluatie van de huidige wet- en regelgeving inzake pensioen en scheiding is geconstateerd dat scheidingsprofessionals onvoldoende kennis hebben inzake pensioen. Pensioen is complexe materie en de ingangsdatum van het pensioen is vaak nog ver weg. Gevolg is dat pensioen onvoldoende aandacht krijgt.
De Pensioenfederatie verwacht dat veel ellende kan worden voorkomen als de ex-partners verplicht een pensioenplan moeten maken.
Verder pleit de federatie voor het openstellen van de mogelijkheden van de Wet verevening bij scheiding voor samenwonenden. Het wordt dan een keuzemogelijkheid voor samenwonenden. Ook zou conversie moeten gaan gelden bij scheiding van tafel en bed. Hiermee wordt in die situatie ook bijzonder partnerpensioen mogelijk.
Tot slot bepleit de Pensioenfederatie om alle regels inzake scheiding en pensioen in een wet samen te voegen, te letten op de automatiseerbaarheid van conversie en een overgangstermijn van minimaal één jaar nadat alle wetgeving (inclusief regelgeving definitief is vastgesteld.
(brief Pensioenfederatie, 24 januari 2019, kenmerk B/19/12767/EV)

Noot:

De consultatieperiode voor het wetsvoorstel is inmiddels afgelopen.
De pensioenfederatie komt met een aantal nuttige aanvullingen en legt nog enkele knelpunten bloot. Het is te hopen dat de minister deze snel omarmt en dat enige haast wordt gemaakt met de behandeling van het nog in te dienen wetsvoorstel. De evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is al weer bijna een jaar geleden afgerond en in de praktijk gaat nog steeds het nodige mis bij dit - belangrijke - onderwerp.

(februari 2019)