Wet toekomst pensioenen: het vervolg

Bernd en Kees Athora

Na de aanname van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Eerste Kamer op 31 mei 2023, zijn er diverse besluiten en vragen en antwoorden gepubliceerd. Op het terrein van jaar- en inhaalruimte is ook meer duidelijk geworden. Ook is de Wet bedrag ineens (wederom) uitgesteld.

Reden genoeg om in dit artikel stil te staan bij deze officiële publicaties en ontwikkelingen.