FA Nieuwsbrief februari 2018

Jaargang 6 nummer 9

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Onderdeel 8.8 van het pensioenbesluit nader bekeken | Artikel

Kapitaalverzekering

Ondanks verzoek tot verlaging van het verzekerde kapitaal, toch recht op uitkering oorspronkelijk verzekerde bedrag | Kort bericht

Onbillijke heffing over uitkering kapitaalverzekering niet door de rechter te wijzigen | Kort bericht

Sparen en beleggen

Omkering bewijslast voor verzwijgen van Luxemburgse rekeningen | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Onderdeel 8.8 van het pensioenbesluit nader bekeken

In dit tweede artikel over het recent verschenen besluit van 24 november 2017 belichten we onderdeel 8.8 ‘Aanwijzing regelingen die na het verhogen van de pensioenrichtleeftijd een hoger opbouwpercentage hanteren dan het wettelijk maximum’ nader.

Korte berichten 

Ondanks verzoek tot verlaging van het verzekerde kapitaal, toch recht op uitkering oorspronkelijk verzekerde bedrag

In deze zaak bij het KiFiD speelt de vraag of ex-partner bij het overlijden van de verzekeringnemer een bedrag op de polis ter waarde van € 90.756 toekomt of 110% van de waarde van de verzekering á € 17.630 vanwege het premievrij maken van de verzekering.

Onbillijke heffing over uitkering kapitaalverzekering niet door de rechter te wijzigen

Een man is door een medische fout bij zijn geboorte lichamelijk gehandicapt geraakt. Na een jarenlange procedure heeft de man van de verzekeraar van de aansprakelijk gestelde wederpartij een bedrag aan letselschade ontvangen.

Omkering bewijslast voor verzwijgen van Luxemburgse rekeningen

In de onderhavige zaak bij Rechtbank Noord-Nederland is een belastingplichtig echtpaar in beroep gegaan tegen een navorderingsaanslag en bijgaande vergrijpboete, opgelegd vanwege verzwegen Luxemburgse rekeningen.