Regeerakkoord: Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst

Kees van Oostwaard Athora

Na de langste formatie - bijna 9 maanden - ligt er dan een nieuw regeerakkoord. Het regeerakkoord heeft als thema “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“. Uiteindelijk zijn dezelfde vier partijen die Rutte III vormden, het met elkaar eens geworden. Het akkoord omvat 42 pagina’s tekst (plus 5 pagina’s bijlagen). Daarnaast is er nog een Budgettaire bijlage regeerakkoord. In dit artikel geef ik een beschouwing van de belangrijkste punten inzake oudedagsvoorzieningen, eigen woning en belastingwetgeving.