Sparen en beleggen

Prinsjesdag 2018: een (beknopte) update

Mark van Graafeiland en Kees van Oostwaard beiden werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Voorafgaand aan Prinsjesdag 2018 ging de meeste aandacht uit naar de plannen van het kabinet Rutte III met de dividendbelasting. Die aandacht is daarna niet minder geworden. Inmiddels ligt er een drastisch aangepast wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020.  Ook hebben de eerste schermutselingen in de...

Prinsjesdag 2018

Dit is de eerste Prinsjesdag voor het kabinet Rutte 3. Voorafgaand aan Prinsjesdag ging er veel aandacht uit naar de plannen voor de dividendbelasting met een hoofdrol voor de premier. Ook in dit artikel is er de nodige aandacht voor de dividendbelasting.In de laatste weken vóór Prinsjesdag is ook...

Bitcoin en andere cryptovaluta: aangifte in box 3

Bernd Heijnen werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
Bijna niemand zal het zijn ontgaan: bitcoin en andere cryptovaluta zijn regelmatig in het nieuws en vele Nederlanders bezitten inmiddels cryptovaluta. Volledig mainstream zijn cryptovaluta nog niet. Daarvoor zijn nog te weinig werkende toepassingen en het gebruik ziet tot nu toe grotendeels op...

Ontwikkelingen rondom Belastingplan 2018

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Ten tijde van Prinsjesdag was er nog geen regeerakkoord. Het Belastingplan 2018 was daardoor bescheiden van inhoud. Desondanks zijn er ontwikkelingen te melden. Maar ook het regeerakkoord heeft duidelijke invloed. De geleidelijke afschaffing van de ‘Wet Hillen’ moet nog voor het einde van het jaar...

Prinsjesdag 2017

Ook dit jaar is de Miljoenennota traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag uitgelekt. Daarbij werden nauwelijks fiscale aspecten genoemd of het moet zijn dat het kabinet 75 miljoen euro extra uittrekt voor de Belastingdienst. Dit bedrag is bedoeld als buffer. Het kan worden ingezet als de...

Box 3 in 2017

Vraag:Hoe komt box 3 er in 2017 nu precies uit te zien?

De plannen voor box 3: zit de oplossing erbij?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen
Enigszins in de luwte van Prinsjesdag 2016 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën op 20 september een brief met bijbehorend rapport over box 3 naar de Tweede Kamer gezonden. Hij komt daarmee zijn toezegging na die hij ongeveer een jaar geleden deed. De omvang van (de brief en) het rapport laat...

Fiscale behandeling van bijdrage aan fonds van Vereniging van Eigenaren

Vraag:Een klant bezit een appartement. Zij is lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Zij heeft bijdragen betaald aan het Algemene reservefonds en het Bestemmingsfonds van de VvE. Behoren de rechten op deze fondsen bij de eigen woning in box 1 of moeten ze meegenomen worden in box 3?

Alimentatieverplichting aan kinderen aftrekbaar als verplichting in box 3?

Vraag:Is kinderalimentatie wel of niet aftrekbaar als schuld in box 3?

Doorsparen met de levensloopregeling

mr. Ton Mertens werkzaam als zelfstandig adviseur en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam
Sinds 1 januari 2014 is de betekenis van de levensloopregeling fors afgenomen. Voor diegenen die op 31 december 2011 een saldo hadden van minder dan € 3.000 gold dat dit op 1 januari 2013 werd belast. Daarmee zijn de saldi van de 'kleine' levensloopspaarders in dat jaar fiscaal afgewikkeld. Degenen...

Pagina's

Subscribe to Sparen en beleggen