Eigen woning

Prinsjesdag 2020: het vervolg

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de belastingplannen voor 2021. Maar na ons vorige artikel is er nog wel het een en ander gewijzigd. In dit artikel geven we een kort overzicht.

Prinsjesdag 2020: een beknopte update

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
De Tweede Kamer heeft de gebruikelijke jaarlijkse stortvloed aan vragen over de belastingplannen van het volgende jaar over het kabinet (en de betrokken ambtenaren) uitgestort. Soms nuttige vragen, maar niet zelden ook vragen naar de bekende weg.In dit artikel geven we een update over (een deel van...

Prinsjesdag 2020

Bernd Heijnen, Martijn Ras en Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT
2020 is door de coronapandemie een bijzonder jaar en Prinsjesdag was dit jaar net zo bijzonder. De focus van Prinsjesdag lag op stimulering van de economie met als belangrijk doel het behoud van werkgelegenheid. Ook het programma was door coronavirus anders dan gebruikelijk. Geen rijtoer in de...

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Al weer een kleine twintig jaar geleden werd de Wet IB 2001 ingevoerd. Dat was in feite een uitgebreide ‘verbouwing’ van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. De recent gepubliceerde Bouwstenen beogen wijzigingen op een veel groter terrein.

Ruimte voor wonen

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Eerder dit jaar heb ik al stil gestaan bij de problemen op de woningmarkt en de rapportages die daarover zijn gemaakt. In april heeft de minister van Financiën een groot aantal rapporten in het kader van de Brede Maatschappelijke Heroverweging naar de Tweede Kamer gezonden. Van een Economie zonder...

Ook na 30-jaarstermijn renteaftrek onbelaste KEW-uitkering mogelijk?

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag: Een klant had op 1 januari 2001 een (bestaande) eigenwoningschuld van € 195.000. Per 1 mei 2001 heeft zij een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) gesloten. Deze zal € 180.000 uitkeren per 1 mei 2031. De renteaftrek eindigt uiterlijk 1 januari 2031. Is de uitkering uit de KEW daarna nog...

Evaluatie eigenwoningregeling: hoe nu verder?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
In december 2019 heeft toenmalig staatssecretaris Snel van Financiën twee evaluaties van de eigenwoningregeling aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluaties gingen vergezeld van een kabinetsreactie.  De evaluaties en de kabinetsreactie geven genoeg stof tot nadenken.

Financiering boeterente bij schuldvernieuwing eigen woning

Fiscale Zaken VIVAT
Vraag:Gelet op de dalende hypotheekrente is het interessant om de hypotheek ‘over te sluiten’. Nu is er weinig spaargeld beschikbaar en is het de bedoeling om de te betalen boeterente mee te financieren.Is de rente over dit deel van de lening ook aftrekbaar?

Schenken voor de eigen woning doe je (niet) zo

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft gereageerd op vragen van Kamerleden over schenken van bedragen voor de eigen woning. Aanleiding was een publicatie in een blad over kruislings schenken.In dit artikel ga ik in op de vragen en antwoorden. Daarbij geef ik ook mijn mening hierover en...

Aflossing eigenwoningschuld samenwoners

Vraag:Klanten van mij - een vrouw en een man - wonen samen in een eigen woning. Er is een samenlevingscontract. De woning staat uitsluitend op naam van de vrouw (die in eerste instantie alleen in de woning woonde). Nu hebben ze samen - naast het al opgebouwde bedrag in de kapitaalverzekering eigen...

Pagina's

Subscribe to Eigen woning