FA Nieuwsbrief Prinsjesdag 2019

Jaargang 8 nummer 2

In deze Prinsjesdag Special:

Algemeen

Versnelde invoering vlaktaks
Hoewel vorig jaar nog het plan was om de vlaktaks pas in 2021 te introduceren wordt in het Belastingplan 2020 het voorstel gedaan om de vlaktaks al komend jaar te realiseren, dus een jaar eerder dan gepland. 

Pensioen

Principeakkoord pensioen
In het op 5 juni 2019 gesloten principeakkoord pensioen is een ambitieus pakket aan maatregelen opgenomen om het pensioenstelsel te vernieuwen. In het pakket Belastingplan 2020 wordt met name aandacht besteed aan de budgettaire aspecten van het principeakkoord.

Lijfrente

Saldolijfrente
Bij de invoering van de Wet IB 2001 is in de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 overgangsrecht opgenomen voor de lijfrenten die op dat moment bestonden. Voorstel is om voor bepaalde saldolijfrenten (en een specifieke groep buitenlandse pensioenen) het overgangsrecht niet af te schaffen

Sparen en beleggen

Voorstel nieuwe opzet box 3
Al vóór Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën bekendgemaakt dat er vóór de zomer van 2020 een wetsvoorstel komt om de heffing over inkomen uit sparen en beleggen in box 3 aan te passen. De staatssecretaris heeft al de contouren van een nieuwe opzet van box 3 geschetst. De bedoeling is dat de nieuwe opzet van box 3 vanaf 2022 gaat gelden.

Assurantiebelasting

In het Belastingplan 2020 worden twee vrijstellingen in de assurantiebelasting voorgesteld. Het betreft vrijstellingen voor de verzekering van loondoorbetaling bij ziekte en de brede weersverzekering.

Via onderstaande link is de volledige Prinsjesdagspecial te lezen.

Artikelen