FA Nieuwsbrief november 2018

Jaargang 7 nummer 5

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Algemeen

Prinsjesdag 2018: een (beknopte) update | Artikel

Pensioen

CAP publiceert wederom nieuwe vragen en antwoorden | Kort bericht

Kapitaalverzekeringen

Artikel 13 Successiewet 1956 en het gewijzigde huwelijksvermogensrecht | Artikel
Welke uitvaartkosten vallen onder een naturadekking? | Kort bericht

Eigen woning

Reactie kabinet op DNB rapportage aflossingsvrije hypotheken | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

Artikelen 

Prinsjesdag 2018: een (beknopte) update

Voorafgaand aan Prinsjesdag 2018 ging de meeste aandacht uit naar de plannen van het kabinet Rutte III met de dividendbelasting. Die aandacht is daarna niet minder geworden. Inmiddels ligt er een drastisch aangepast wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020.  Ook hebben de eerste schermutselingen in de Tweede Kamer plaatsgevonden over de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen. Tijd dus voor een update.

Artikel 13 Successiewet 1956 en het gewijzigde huwelijksvermogensrecht

Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. Voorheen was het nog zo dat als de aanstaande echtelieden niets regelden, zij automatisch in gemeenschap van goederen huwden. Met ingang van 2018 heeft dat automatisme plaatsgemaakt voor beperkte huwelijkse voorwaarden.  Vraag is in hoeverre dat gevolgen heeft voor artikel 13 van de Successiewet 1956, oftewel de zogenoemde premiesplitsing.

Korte berichten 

Welke uitvaartkosten vallen onder een naturadekking?

Een man heeft een tweetal naturaverzekeringen voor zijn uitvaart afgesloten, waarvan een in 1949 en een in 1971. De verzekering uit 1949 verzekert een ‘uiterst verzorgde begrafenis’. De man komt te overlijden en zijn achterblijvende echtgenoot geeft opdracht de uitvaart van haar echtgenoot te verzorgen.

Reactie kabinet op DNB rapportage aflossingsvrije hypotheken

Het kabinet constateert dat de Nederlandse hypotheekschuld voor een groot deel bestaat uit hypotheken waarop ‘niet regulier wordt afgelost’. De laatste jaren neemt het aandeel van deze aflossingsvrije hypotheken af, maar de totale schuld blijft naar de mening van het kabinet hoog. Dit brengt risico’s met zich mee voor de consument en de kredietverstrekker als de consument de lening bij het aflopen van de hypotheek niet volledig kan terugbetalen.