Artikel 13 Successiewet 1956 en het gewijzigde huwelijksvermogensrecht

Kees Vivat

Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. Voorheen was het nog zo dat als de aanstaande echtelieden niets regelden, zij automatisch in gemeenschap van goederen huwden. Met ingang van 2018 heeft dat automatisme plaatsgemaakt voor beperkte huwelijkse voorwaarden.  Vraag is in hoeverre dat gevolgen heeft voor artikel 13 van de Successiewet 1956, oftewel de zogenoemde premiesplitsing. Met premiesplitsing kan in voorkomende gevallen (veel) erfbelasting voorkomen worden. In dit artikel poog ik een antwoord te geven op de hiervoor vermelde vraag. Daarbij komen zowel huwelijken afgesloten vóór 1 januari 2018 als huwelijken gesloten vanaf die datum aan bod. Er zijn uiteraard ook veel andere consequenties verbonden aan de wijziging van het huwelijksvermogensrecht, maar die blijven in dit artikel buiten beschouwing.