Kapitaalverzekeringen

Artikel 13 Successiewet 1956 en het gewijzigde huwelijksvermogensrecht

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. Voorheen was het nog zo dat als de aanstaande echtelieden niets regelden, zij automatisch in gemeenschap van goederen huwden. Met ingang van 2018 heeft dat automatisme plaatsgemaakt voor beperkte huwelijkse voorwaarden.  Vraag...

Uitkering kapitaalverzekering eigen woning na overlijden

Vraag:Door het overlijden van een van de huwelijkspartners komt een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) tot uitkering. De vrijstelling van de achterblijvende partner is lager dan de uitkering. Hoe werkt de vrijstelling van de KEW dan?

Vernieuwde vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen: zoek de verschillen!

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
In 2017 heeft de Belastingdienst nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd. Daarover heb ik in Financieel Actief al gepubliceerd. Nu is er een aangepast document gepubliceerd. Reden om het vernieuwde document te bezien. Het is jammer dat niet is aangegeven wat de verschillen met het vorige document...

Vragen en antwoorden kapitaalverzekeringen tijdklemmen en andere wijzigingen 2017

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Alle wijzigingen in 2017 voor kapitaalverzekeringen - en die van het vervallen van de tijdklemmen in het bijzonder - nopen de Belastingdienst tot het publiceren van nieuwe vragen en antwoorden. Dat is een goede zaak! Kanttekening is wel dat sommige antwoorden ter discussie gesteld kunnen worden. In...

Prinsjesdag 2017

Ook dit jaar is de Miljoenennota traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag uitgelekt. Daarbij werden nauwelijks fiscale aspecten genoemd of het moet zijn dat het kabinet 75 miljoen euro extra uittrekt voor de Belastingdienst. Dit bedrag is bedoeld als buffer. Het kan worden ingezet als de...

Vervallen tijdklemmen: het vervolg

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Op 23 mei 2017 is in de Staatscourant een vernieuwd kapitaalverzekeringenbesluit gepubliceerd. De staatssecretaris geeft hiermee een nadere toelichting op de wijziging en komt daarnaast met een tegemoetkoming voor bandbreedteoverschrijdingen als gevolg van het aflopen van een rentevastperiode van...

Vervallen tijdklemmen: prima toch! Of toch niet?

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer het amendement van de leden Omtzigt en Ronnes aangenomen over het laten vervallen van de tijdklemmen.Het al dan niet in werking laten treden van het amendement hing nog af van een onderzoek dat staatssecretaris Wiebes door De Nederlandsche Bank (DNB) wilde...

Opmerkelijke ontwikkelingen rondom Prinsjesdagplannen

Martijn Ras en Kees van Oostwaard beiden werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Staatssecretaris Wiebes leek de Prinsjesdagplannen soepel door het parlement te leiden, maar op het laatste moment kwam er een kink in de kabel. Wiebes verzocht drie uur voordat het wetsvoorstel over afschaffing van het pensioen in eigen beheer in stemming zou komen, om het aan te houden. Reden was...

Tweede Kamer neemt bijna alle Prinsjesdagplannen aan: de stand van zaken

Martijn Ras en Kees van Oostwaard beiden werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Op 17 november heeft de Tweede Kamer de diverse wetsvoorstellen die op Prinsjesdag 2016 zijn gepresenteerd aangenomen, op een na. Het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing is aangehouden.Veel van de in september gepresenteerde plannen hebben ongeschonden de eindstreep in...

Kapitaalverzekeringen: nieuwe praktische vragen en antwoorden

drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat
Op 31 oktober 2016 heeft de Belastingdienst vragen en antwoorden gepubliceerd over de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) en voor 2001 bestaande kapitaalverzekeringen. De publicatie omvat in totaal dertig vragen...

Pagina's

Subscribe to Kapitaalverzekeringen